ZDOKONALUJEME OBRÁBĚNÍ.
PARTNERSKÉ POSKYTOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍHO PORADENSTVÍ.

Jsme profesionálové na poli třískového obrábění a naše know-how se zakládá na více než 100letých zkušenostech. Naši technici Vám poskytují partnerskou podporu dvacet čtyři hodin denně, na celém světě a přímo u Vás. NECHTE TO NA NÁS

Za nás hovoří fakta a činy

Naší každodenní motivací je zdokonalování procesů obrábění. A to lze pouze pomocí obchodně-technických zástupců, kteří vědí, co dělají. Sami sebe nevnímáme jako prodejce, nýbrž jako techniky, kteří řeší problémy přímo na stroji. Na příslušný obrobek nahlížíme jako na komplexní jednotku a nabízíme kompletní řešení pro Vaše obrábění. Navíc zpracováváme přesnou analýzu pro optimální obrábění materiálu, pro používání vhodných nástrojů i pro využívání systémových řešení za účelem dosažení optimálního procesního výkonu. Tímto způsobem se nám daří prodlužovat životnost nástrojů, zvyšovat spolehlivost procesů i analyzovat potenciály možných úspor ve výrobním procesu a uvádět je do praxe.

Středem naší pozornosti je náš zákazník

Požadavky trhu se neustále mění. Především pro smluvní výrobce to znamená, že se musí často velmi rychle přeorientovat na obrábění nových materiálů, které nikdy před tím ještě neobráběli. Přitom je obrábění vysoce kvalitních materiálů mnohem náročnější a vyžaduje si dlouholeté zkušenosti a patřičné know-how. A právě zde se uplatňuje kompetence společnosti CERATIZIT v oblasti obrábění. Připravíme Vás na konfrontaci s Vaší konkurencí a ukážeme Vám, jak se vypořádat s cenovým a nákladovým tlakem prostřednictvím používání správného nástroje společně se správně zvolenou strategií obrábění. Poskytujeme partnerské, profesionální poradenství, proces obrábění nahlížíme komplexně a řešení hledáme společně s našimi zákazníky. Chceme se rozvíjet společně s našimi zákazníky a poskytovat jim odbornou podporu. NECHTE TO NA NÁS.

Vytváření dlouhodobých strategií

Naše řešení fungují, protože používáme KVALITNÍ NÁSTROJE, na něž se lze spolehnout a jsou k dispozici tehdy, když jsou zapotřebí. S řešením přicházíme ad hoc, když si to daná situace vyžaduje, a vytváříme trvale udržitelné strategie, které našim zákazníkům dlouhodobě napomáhají k úspěšnému prosazování svých zájmů v konkurenčním boji. Za tímto účelem provádíme precizní analýzu procesů, kalkulujeme používání nástrojů a současně předkládáme i výpočet ceny za díl.

Inovace vznikají přímo u Vás

Pokud naše portfolio nenabízí 100 % řešení, naše standardní nástroje patřičně upravíme nebo vyvineme nástroj ve speciálním provedení. Výsledek námi nabízeného řešení neodráží pouze naši odbornou kompetenci podloženou 100letými zkušenostmi získanými v oblasti obrábění, nýbrž celou síť kompetencí: Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, výrobci strojů, zařízení i se softwarovými vývojáři za účelem dalšího vylepšování stávajících nástrojů a strategií pro obrábění. Neboť náměty pro výrobu inovativních produktů nevznikají za psacím stolem, nýbrž přímo u Vás, našich zákazníků, když s Vámi hovoříme a snažíme s uspokojovat Vaše požadavky kladené na konkrétní typ obrábění.  NECHTE TO NA NÁS.

Načerpejte informace o základech našeho úspěchu:

Jak se podařilo společnosti Harald Kosche GmbH snížit obráběcí časy o 70 %?

Díky používání správného nástroje a s podporou aplikačního technika, který ví, o čem hovoří a je Vám osobně k dispozici tehdy, když jej potřebujete.

Špičková logistika

Bike beze svarů

Špičková logistika

Bike beze svarů

Komplexní obrobky.
Precizní obrábění.

Dnes objednáte.
Zítra doručíme.