SNÍŽENÍ PRŮBĚHOVÝCH ČASŮ O 70 %
NECHTE TO NA NÁS

Mnohdy jsou to maličkosti, které jsou zrodem velkých věcí, ovšem pokud se procesy mají dlouhodobě vylepšovat, pak se to neobejde bez přesného sledování konkrétní skutečnosti a jejího pochopení. Proč se projektový inženýring vyplatí dvojnásob? My na to máme odpověď.

Optimalizace procesů a úspora nákladů

Společnost Harald Kosche GmbH působí jako klasický smluvní výrobce pro zákazníky ze strojírenského, elektrotechnického průmyslu i z odvětví obrábění oceli a pro dodavatele pro elektrotechnický průmysl a musí být schopná v nejkratších termínech a přitom levně dodávat různorodé komponenty. Kdo chce obstát na mezinárodním trhu, musí za tímto účelem většinou optimalizovat vlastní výrobní procesy. Společnost Harald Kosche GmbH sáhla po projektovém inženýringu firmy CERATIZIT a podařilo se jí díky používání našich TK FRÉZ rasticky snížit obráběcí časy nutné pro obrobení obrobku. Optimalizace procesů a úspora nákladů: NECHTE TO NA NÁS

Hospodárná výroba díky projektovému inženýringu

Když společnost Harald Kosche obdržela poptávku na výrobu držáků kladek, zjistila, že cílové ceny zákazníka neodpovídají momentálním obráběcím časům. „Byli jsme prostě příliš pomalí a spotřeba obráběcích nástrojů příliš vysoká na to, abychom mohli efektivně zrealizovat tuto zakázku“, konstatuje Harald Kosche, jednatel společnosti. Výběrové řízení zahrnovalo 160 dílů. Adekvátně velký byl i objem celé zakázky a počet konkurenčních firem. Abychom výběrové řízení vyhráli, museli jsme nutně snížit obráběcí časy, a to během nejkratší možné doby. To lze zvládnout pouze společně s partnerem, na kterého se lze spolehnout a který má ve svém portfoliu vysoce kvalitní precizní nástroje, které nám může poskytnout obratem. A v tomto okamžiku se do hry dostal projektový inženýring společnosti CERATIZIT. Naši techničtí poradci analyzovali individuální strategie obrábění a zjistili, jakým způsobem lze díky používání správných nástrojů optimalizoval výrobní procesy – včetně přesného výpočtu ceny za díl.

Konstantní výkon:
70 % úspora času

CERATIZIT zákazníkovi předkládá řešení pro realizaci konkrétního obrábění jako klasický komplexní balíček služeb, včetně kompletní studie obrábění a stanovení potenciálu možného vylepšení. Aplikací metody trochoidního obrábění v kombinaci s používáním správného nástroje se podařilo dosáhnout podstatně většího objemu odebíraného materiálu a snížit obráběcí čas o 70 %. Používaná TK FRÉZA SILVERLINE zůstává i při odebírání enormního objemu materiálu otěruodolná, šetrná k vřetenu a lze ji používat univerzálně. Byl to úctyhodný výkon: od našeho zákazníka, aplikačních techniků CERATIZIT i od našich nástrojů. Kdy se máme zaměřit na Vaše procesy?

Načerpejte informace o základech našeho úspěchu:

Špičková logistika

Bike beze svarů

Špičková logistika

Bike beze svarů