DRIVER BEARBETNINGSBRANSCHEN FRAMÅT.
ADEKVAT RÅDGIVNING.

Vi är proffs inom bearbetning med kunskaper från över 100 års erfarenhet. Våra tekniker ger fullständig support, finns på plats i hela världen och ger adekvat rådgivning.
DET ÄR VÅR GREJ.

Handling och inte bara ord

Vi drivs dagligen av att vidareutveckla bearbetningsprocesser. Det går bara med försäljningsrepresentanter som vet vad de gör. Vi ser inte oss själva som säljare, utan vi är tekniker som löser problem med maskinen. Vi skapar oss en helhetsbild av komponenten och erbjuder en heltäckande bearbetningslösning. Det gör vi genom att exakt analysera hur materialet kan bearbetas på bästa sätt, vilka verktyg som lämpar sig för det och vilka anpassningar man kan göra för att uppnå bästa prestanda. På så sätt kan vi öka livslängden avsevärt, göra processerna säkrare och analysera möjliga besparingar inom tillverkningsprocessen och förverkliga dem.

Kunden i centrum

Kraven på marknaden ändras hela tiden. För kontraktstillverkare innebär det här att de ofta med kort varsel behöver anpassa sig till att bearbeta nya material som de aldrig tidigare har arbetat med. Högklassiga material är svårare att bearbeta och kräver mer erfarenhet och kunskap. Det är här CERATIZITs bearbetningskompetens kommer in. Vi ser till att du blir konkurrenskraftig och visar hur du kan stå emot pris- och kostnadspressen med hjälp av rätt verktyg i kombination med en lämplig strategi. Vi ger adekvat rådgivning, antar ett helhetsperspektiv och hittar en lösning tillsammans med kunden. Att fortsätta att utvecklas tillsammans med våra kunder, DET ÄR VÅR GREJ.

Utforma långsiktiga strategier

Våra lösningar fungerar för att vi använder KVALITETSVERKTYG som man kan lita på och som är tillgängliga när man behöver dem. Vi erbjuder akutlösningar när situationen kräver det och utformar hållbara strategier som gör det möjligt för våra kunder att klara konkurrensen på lång sikt. Det här gör vi genom att analysera processen exakt, beräkna verktygsanvändningen och även skicka med en styckkostnadsberäkning.

Innovation byggs på en stabil grund

Om vi inte har en lösning i portföljen som passar till 100 % så anpassar vi våra standardverktyg på motsvarande sätt eller utvecklar specialtillverkade produkter. Våra lösningar innehåller inte bara expertis från 100 års erfarenhet inom bearbetning utan ett helt kompetensnätverk: Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder samt maskin-, system- och programvarutillverkare för att ständigt vidareutveckla befintliga verktyg och bearbetningsstrategier. Idéerna till innovativa produkter uppstår ju inte vid skrivbordet, utan när man är på plats, talar med kunden och går igenom kraven inom bearbetning. DET ÄR VÅR GREJ.

Ta del av våra framgångsberättelser:

Hur lyckades Harald Kosche GmbH minska tidsåtgången
med 70 %?

Genom att använda rätt verktyg och ta hjälp av kompetenta tekniker som vet vad de pratar om och är på plats när de behövs.

Högteknologisk logistik

Cykeln utan svetsfogar

Högteknologisk logistik

Cykeln utan svetsfogar

Komplexa komponenter.
Exakt bearbetning

Beställ idag.
Leverans imorgon.

Beställ idag.
Leverans imorgon.