ZDOKONAĽUJEME OBRÁBANIE.
PARTNERSKÉ POSKYTOVANIE PROFESIONÁLNEHO PORADENSTVA.

Sme profesionáli na poli trieskového obrábania a naše know-how sa zakladá na viac ako 100 ročných skúsenostiach. Naši technici Vám poskytujú partnerskú podporu dvadsať štyri hodín denne, na celom svete a priamo u Vás. NECHAJTE TO NA NÁS

Za nás hovoria fakty a činy

Našou každodennou motiváciou je zdokonaľovanie procesov obrábania. A to je možné iba pomocou obchodno-technických zástupcov, ktorí vedia, čo robia. Sami seba nevnímame ako predajcov, ale ako technikov, ktorí riešia problémy priamo na stroji. Na príslušný obrobok sa pozeráme ako na komplexnú jednotku a ponúkame kompletné riešenie pre Vaše obrábanie. Navyše spracovávame presnú analýzu pre optimálne obrábanie materiálu, pre používanie vhodných nástrojov i pre využívanie systémových riešení za účelom dosiahnutia optimálneho procesného výkonu. Týmto spôsobom sa nám darí predlžovať životnosť nástrojov, zvyšovať spoľahlivosť procesov i analyzovať potenciály možných úspor vo výrobnom procese a uvádzať ich do praxe.

Stredom našej pozornosti je náš zákazník

Požiadavky trhu sa neustále menia. Predovšetkým pre zmluvných výrobcov to znamená, že sa musia často veľmi rýchle preorientovať na obrábanie nových materiálov, ktoré nikdy pred tým ešte neobrábali. Pritom je obrábanie vysoko kvalitných materiálov oveľa náročnejšie a vyžaduje si dlhoročné skúsenosti a náležité know-how. A práve tu sa uplatňuje kompetencia spoločnosti CERATIZIT v oblasti obrábania. Pripravíme Vás na konfrontáciu s Vašou konkurenciou a ukážeme Vám, ako sa vysporiadať s cenovým a nákladovým tlakom prostredníctvom používania správneho nástroja spoločne so správne zvolenou stratégiou obrábania. Poskytujeme partnerské, profesionálne poradenstvo, na proces obrábania nazeráme komplexne a riešenia hľadáme spoločne s našimi zákazníkmi. Chceme sa rozvíjať spoločne s našimi zákazníkmi a poskytovať im odbornú podporu. NECHAJTE TO NA NÁS.

Vytváranie dlhodobých stratégií

Naše riešenia fungujú, pretože používame KVALITNÉ NÁSTROJE, na ktoré je možné sa spoľahnúť a sú k dispozícii vtedy, keď sú potrebné. S riešením prichádzame ad hoc, keď si to daná situácia vyžaduje, a vytvárame trvale udržateľné stratégie, ktoré našim zákazníkom dlhodobo napomáhajú k úspešnému presadzovaniu svojich záujmov v konkurenčnom boji. Za týmto účelom vykonávame precíznu analýzu procesov, kalkulujeme používanie nástrojov a súčasne predkladáme i výpočet ceny za diel.

Inovácie vznikajú priamo u Vás

Pokiaľ naše portfólio neponúka 100 % riešenie, naše štandardné nástroje náležite upravíme alebo vyvinieme nástroj v špeciálnom prevedení. Výsledok nami ponúkaného riešenia neodráža iba našu odbornú kompetenciu podloženú 100 ročnými skúsenosťami získanými v oblasti obrábania, ale celú sieť kompetencií: Úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi, výrobcami strojov, zariadení i so softwarovými vývojármi za účelom ďalšieho vylepšovania súčasných nástrojov a stratégií pre obrábanie. Pretože námety pre výrobu inovatívnych produktov nevznikajú za písacím stolom, ale priamo u Vás, našich zákazníkov, keď s Vami hovoríme a snažíme sa uspokojovať Vaše požiadavky kladené na konkrétny typ obrábania.  NECHAJTE TO NA NÁS

Načerpajte informácie o základoch nášho úspechu:

How was Harald Kosche GmbH able to reduce its machining times by 70%?

Vďaka používaniu správneho nástroja a s podporou aplikačného technika, ktorý vie, o čom hovorí a je Vám osobne k dispozícii vtedy, keď ho potrebujete.

Špičková logistika

Bike bez zvarov

Špičková logistika

Bike bez zvarov

Komplexné obrobky.
Precízne obrábanie.

Dnes objednáte.
Zajtra doručíme.