ZNÍŽENIE OBRÁBACÍCH ČASOV O 70 %
NECHAJTE TO NA NÁS

Veľakrát sú to maličkosti, ktoré sú zrodom veľkých vecí, avšak ak sa majú procesy dlhodobo vylepšovať, potom sa to nezaobíde bez presného sledovania konkrétnej skutočnosti a jej pochopenia. Prečo sa projektový inžiniering vyplatí dvojnásobne? My na to máme odpoveď.

Optimalizácia procesov a úspora nákladov

Spoločnosť Harald Kosche GmbH pôsobí ako klasický zmluvný výrobca pre zákazníkov zo strojárenského, elektrotechnického priemyslu i z odvetvia obrábanej ocele a pre dodávateľov pre elektrotechnický priemysel a musí byť schopná v najkratších termínoch a pritom lacno dodávať rôznorodé komponenty. Kto chce obstáť na medzinárodnom trhu, musí za týmto účelom väčšinou optimalizovať vlastné výrobné procesy. Spoločnosť Harald Kosche GmbH siahla po projektovom inžinieringu firmy CERATIZIT a podarilo sa jej vďaka používaniu našich TK FRÉZ drasticky znížiť obrábacie časy nutné pre obrobenie obrobku. Optimalizácia procesov a úspora nákladov: NECHAJTE TO NA NÁS

Hospodárna výroba vďaka projektovému inžinieringu

Keď spoločnosť Harald Kosche obdržala dopyt na výrobu držiakov kladiek, zistila, že cieľové ceny zákazníka nezodpovedajú momentálnym obrábacím časom. „Boli sme skrátka príliš pomalý a spotreba obrábacích nástrojov príliš vysoká na to, aby sme mohli efektívne zrealizovať túto zákazku“, konštatuje Harald Kosche, konateľ spoločnosti. Výberové konanie zahrnovalo 160 dielov. Adekvátne veľký bol i objem celej zákazky a počet konkurenčných firiem. Aby sme výberové konanie vyhrali, museli sme nutne znížiť obrábacie časy, a to v priebehu najkratšej možnej doby. To je možné zvládnuť iba spoločne s partnerom, na ktorého je možné sa spoľahnúť a ktorý má vo svojom portfóliu vysoko kvalitné precízne nástroje, ktoré nám môže obratom poskytnúť. A v tomto okamžiku sa do hry dostal projektový inžiniering spoločnosti CERATIZIT. Naši technickí poradcovia analyzovali individuálne stratégie obrábania a zistili, akým spôsobom je možné vďaka používaniu správnych nástrojov optimalizovať výrobné procesy – vrátane presného výpočtu ceny za diel.

Konštantný výkon:
70 % úspora času

CERATIZIT zákazníkovi predkladá riešenie pre realizáciu konkrétneho obrábania ako klasický komplexný balíček služieb, vrátane kompletnej štúdie obrábania a stanovenia potenciálu možného vylepšenia. Aplikáciou metódy trochoidného obrábania v kombinácii s používaním správneho nástroja sa podarilo dosiahnuť podstatne väčšieho objemu odoberaného materiálu a znížiť priebežný čas o 70 %. Používaná TK FRÉZA SILVERLINE zostáva i pri odoberaní enormného objemu materiálu oteruodolná, šetrná k vretenu a je ju možné používať univerzálne. Bol to úctyhodný výkon: od nášho zákazníka, aplikačných technikov CERATIZIT i od našich nástrojov. Kedy sa máme zamerať na Vaše procesy?

Načerpajte informácie o základoch nášho úspechu:

Špičková logistika

Bike bez zvarov

Špičková logistika

Bike bez zvarov