KOMPLEXNÝ VÝBER.
VYNIKAJÚCA KVALITA.

Celosvetovo ponúkame najširší sortiment kvalitných nástrojov určených pre Vaše obrábanie: k dispozícii máte vždy optimálny nástroj – pre štandardný i špeciálny proces obrábania.

Našou odpoveďou na nové materiály je konštantná kvalita

Požiadavky trhu sa neustále menia. Materiály budúcnosti sú tvrdšie, čistejšie a robustnejšie a teda je ich obrábanie náročnejšie. Súčasne musia byť naši zákazníci schopní obrábať nové, komplexné obrobky, čo najrýchlejšie a pod vysokým časovým i nákladovým tlakom. Automobilový priemysel, letectvo a kozmonautika, energetický priemysel či ťažké obrábanie: Vieme, čo od nás jednotlivé odvetvia očakávajú, a dodávame precízne nástroje v osvedčenej kvalite. Prostredníctvom našich kvalitných nástrojov na trieskové obrábanie môžete predĺžiť životnosť, znížiť náklady i zvýšiť svoju procesnú bezpečnosť.

Prinášame nové riešenia a dodávame nástroje

Naši zákazníci nás oslovia konkrétnym dopytom na obrábanie daného obrobku, ktoré týmto spôsobom ešte nikdy nerealizovali. Materiál je fixne daný, stroj taktiež, avšak súčasne sa tu ponúka veľké spektrum možností. Kto chce zostať na trhu a odlíšiť sa od konkurencie, musí vedieť rýchle reagovať. Náš tím stanoví nielen správne používanie nástrojov, ale i nasledovne vypracuje i kompletnú štúdiu obrábania, vypočíta životnosť nástrojov a súčasne predloží i výpočet ceny za diel.

Inovatívny vývoj je proces, v rámci ktorého je 30 % produktov mladších ako 5 rokov

Spätná väzba od našich zákazníkov je rozhodujúcim podnetom pre ďalší a nový vývoj našich nástrojov. Iba v úzkej spolupráci s Vami môžeme reagovať na zvyšujúce sa požiadavky kovospracujúceho priemyslu. Najmä obtiažne obrobiteľné materiály, akými sú titán a nehrdzavejúca oceľ, sú pre nás výzvou a vyžadujú maximálnu kvalitu i aplikáciu nových stratégií obrábania. Vďaka našej technológii povlakovania Dragonskin sme napríklad vylepšili povrchový povlak našich nástrojov toľko, že sa podarilo podstatne predĺžiť životnosť nástrojov. Poznáme požiadavky rôznych priemyselných odvetví, získavame spätnú väzbu, vyhodnocujeme procesy, sumarizujeme parametre z praxe a operatívne reagujeme na nové trendy prostredníctvom inovácií realizovaných vo výrobe. 30 % našich nástrojov je mladších ako 5 rokov

Špičková kvalita a obrovský sortiment nástrojov v celosvetovom meradle

Svoj obrovský sortiment uvádzame na trh prostredníctvom 65.000 kvalitných nástrojov určených výlučne pre trieskové obrábanie. Sústruženie, vŕtanie, frézovanie, upichovanie, vyvŕtavanie, upínanie: Pre každý segment trieskového obrábania Vám ponúkame pestrý výber inovatívnych produktov spĺňajúcich najnovšie technické štandardy. V našom katalógu uvádzame u každého nástroja presné rezné parametre, takže môžete okamžite zistiť, či požadovaný nástroj zodpovedá Vašim požiadavkám. Keď si tovar v našom online e-shope objednáte dnes, už zajtra budete mať k dispozícii správny nástroj pre Váš obrábací proces. NECHAJTE TO NA NÁS Na želanie Vám zašleme náš komplexný katalóg online alebo v jeho vytlačenej podobe.

Načerpajte informácie o základoch nášho úspechu:

Ako sa podarilo spoločnosti Harald Kosche GmbH znížiť priebežné časy o 70 %?

Vďaka používaniu správneho nástroja a s podporou aplikačného technika, ktorý vie, o čom hovorí a je Vám osobne k dispozícii vtedy, keď ho potrebujete.

Špičková logistika

Bike bez zvarov

Špičková logistika

Bike bez zvarov

Dnes objednáte.
Zajtra doručíme.

Dnes objednáte.
Zajtra doručíme.

Odborník priamo u Vás.
Vždy má pre Vás správne riešenie.